Articles by Ivan Vandermeersch

Liberalisme in tijden van woke

OPINIE Alexander De Croo benadrukt in Waarom het beste nog moet komen Belgisch onbenut potentieel met optimisme.[1] Gwendolyn Rutten erkent in Radicaal liberaal fouten binnen het liberalisme, pleitend voor moedige vernieuwing.[2] Walter Weyns' Wie Wat Woke onthult paradoxen van de woke-cultuur, en is kritisch over het gebrek aan nuance en dialoog.[3] Dit is inspirerend voor het modern liberalisme. De Croo benadrukt in zijn boek een optimistische kijk op innovatie en publiek-private samenwerking. Hij onderstreept het belang van hervormingen in de arbeidsmarkt, pensioen- en belastingstelsels, en bepleit een liberalisme dat verder gaat dan economische groei, met aandacht voor vrijheid, democratie en ...
Read more

De toekomst is terug – Fons Van Dyck

Het boek van Fons Van Dyck "De Toekomst is terug" komt in een tijd wereldwijde onrust. Het is gericht op het begrijpen van de complexiteit en onzekerheid van de moderne wereld en helpt patronen in de chaos te ontcijferen. Het behandelt persoonlijke, professionele en maatschappelijke drijfveren, historische keerpunten en toekomstperspectieven. Hiernavolgend mijn persoonlijke lezing van het boek. In het boek worden vier krachten die de menselijke natuur beïnvloeden uitgebreid beschreven: Kracht van Verkennen Deze kracht motiveert mensen om nieuwe gebieden te ontdekken en te begrijpen. Het stimuleert persoonlijke groei, leren en nieuwsgierigheid.Kracht van Verbinden: Deze kracht richt zich op het ...
Read more

Open VLD: snel rechtveren is de kunst

De uiteindelijke aankondiging van open voorzittersverkiezingen op 23 september bewijst, ondanks alles, dat we een beweging blijven die openstaat voor dialoog en inspraak. Dit getuigt ook van Tom Ongena's bereidheid om in lijn met de democratische aspiraties van onze leden te handelen. Dit is een collectieve beslissing van het partijbestuur die de betrokkenheid van onze leden voor ogen houdt. Eenheid is cruciaal nu, zeker in een tijd waarin het politieke landschap zo verdeeld is. Vijftig jaar geleden, toen ik mij met een aantal vrienden aansloot bij de liberalen, deden we dat omdat we geloofden in vrijheid, vooruitgang, democratie, en de ...
Read more

5G : LA VITESSE RESTE LE DEFI

Le Comité de concertation, où les différents niveaux politiques de notre pays prennent des décisions communes, a donné hier son feu vert pour la mise aux enchères du spectre 5G, ouvrant ainsi également la porte à un quatrième opérateur sur le marché belge des télécommunications. La vente aux enchères de la 5G aura probablement lieu à la fin de 2022. Seule une partie limitée du spectre 5G sera réservée à un quatrième opérateur télécom, selon une décision prise par le Conseil des ministres fédéral il y a quelque temps. La vitesse reste le défi. Cette approche rend le seuil plus ...
Read more

5G: SNELHEID BLIJFT DE INZET.

Het Overlegcomité, waar de verschillende beleidsniveaus in ons land gemeenschappelijke beslissingen nemen, heeft gisteren het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-spectrum en zet daarmee ook de deur open voor een 4de operator op de Belgische telecommarkt. De 5G-veiling vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats. Slechts een beperkt deel van het 5G-spectrum zal worden gereserveerd voor een vierde telecomspeler volgens een beslissing genomen door de federale ministerraad enige tijd geleden. Snelheid blijft de inzet. Deze aanpak verlaagt de drempel voor bedrijven die zich bijvoorbeeld alleen op een specifiek marktsegment willen richten. Bij de veiling wordt spectrum voorbehouden voor een ...
Read more

FAUT-IL LAISSER LE PETROLE DU 21IEME SIECLE A LA CHINE?

Il existe depuis plus de 50 ans des technologies destinées à reproduire des comportements jusqu’alors réservés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Maintenant que la transition numérique s’est fortement accélérée par la pandémie, l’impact de la révolution provoquée par l’usage de grandes quantités de données au travers de nouveaux algorithmes est tellement incommensurable que nul ne peut vraiment le saisir. Alors que des principes d'équité et d'éthique sont indispensables pour contrôler des risques inacceptables, aucun règlement ne parviendrait à contraindre les algorithmes de ne pas se multiplier. L’enjeu est de promouvoir une innovation de qualité, ...
Read more

IVAN VANDERMEERSCH OVER VIER DECENNIA BRUGGEN BOUWEN

Interview verschenen in Media Marketing op 24 oktober 2021 Zelden deden we een interview in zoveel talen met een en dezelfde persoon. Met Ivan Vandermeersch ging dat als vanzelf tijdens het lange gesprek vol soms saillante anekdotes dat we met hem hadden. Dat vond plaats enkele weken nadat de sector hem officieel uitwuifde ter gelegenheid van zijn pensioen en toonde dat de man die zijn stempel drukte op instituten als het CIM - dat vandaag zijn 50e verjaardag viert - niet van plan is om op zijn lauweren te rusten. Voor we het over je toekomstplannen hebben, willen we graag ...
Read more

5G: Een vals debat? Quo vadis la commission délibérative du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

PODCAST Terwijl 5G overal ter wereld vooruitgang boekt, loopt de hoofdstad van Europa, Brussel, nog steeds achter. La première commission délibérative du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale se penche jusqu’au 5 juin sur la manière dont ses participants voudraient que la 5G soit implantée en Région de Bruxelles-Capitale. La question se pose si on se pose les bonnes questions. Volgens mij gaat dit debat de verkeerde richting uit. 3/05/2021 Lien vers etude: "5G: la vitesse est le défi" 5G : la vitesse est le défi ! – Centre Jean Gol (cjg.be) Om de debatten te volgen: https://democratie.brussels/assemblies/criterias-5G/f/ Les études dont ...
Read more

Il ne s’agit plus d’anticiper l’abus de contrôle de la connectivité internet: il est là maintenant

L'internet nécessite un encadrement en termes de gouvernance. Mondialement. Il trouve son origine dans la construction et l'interconnexion de réseaux informatiques issus d'initiatives aux États-Unis, impliquant une collaboration internationale, notamment avec le Royaume-Uni et la France. L'Europe a des responsabilités à prendre. Légataire de son histoire, l'Europe a un rôle moteur à jouer dans le débat de fond international sur la protection des droits fondamentaux sur Internet. Il ne s'agit plus d'anticiper l'abus de contrôle de la connectivité internet: il est là maintenant - Politique Economique - Trends-Tendances (levif.be) Trends-Tendances 20/4/2021 Podcast complet ...
Read more

Europa moet het voortouw nemen in de strijd tegen internetmisbruik

Internetgebruik moet wereldwijd omkaderd worden, met Europa als drijvende kracht achter een inhoudelijk debat over de bescherming van grondrechten op het internet.' Dat zegt Ivan Vandermeersch, secretaris-generaal van de BAM. 'Europa moet het voortouw nemen in de strijd tegen internetmisbruik' - Beleid - Trends (knack.be) Trends 20/04/2021 Volledige Podcast 4/4/2021 ...
Read more

Il y a un temps pour venir en er is een tijd om te gaan

PODCAST Deze week is het COVID 19 overlegcomité opnieuw bijeengekomen. Het is duidelijk dat het organiseren van een receptie of een borrel voor mijn vertrek bij de BAM aan het eind van de maand niet mogelijk zal zijn. Encore deux semaines à courir.  Quelque part une sorte de Boléro de Ravel qui se termine abruptement. De là que j’utilise mon podcast pour faire un salut à un secteur où j’ai travaillé toute ma carrière professionnelle. Une question d’exprimer un merci pour ce que j’ai vécu. 18/4/2021 ...
Read more

HOMO DIGITALIS: PAS DE PROGRÈS SANS IMAGINATION!

Le dernier livre de Thierry Geerts, le directeur Belgique de Google, est pour moi un grand moment. Il traite à nouveau de ce petit village de presque 8 milliards d’habitants qu’est le globe. Parce que s’il y a une chose que le numérique aura fait dans cette crise, c’est réduire les distances. Avec cette crise, on s’est mieux rendu compte que nos voisins de l’autre bout du monde sont accessibles sans se déplacer physiquement. Grâce aux réunions en ligne, on peut leur vendre des produits à distance. Le marketing devient plus international que jamais. Dans son livre dont la parution ...
Read more

HET DIGITAAL EN FYSIEK EVENWICHT

HET DIGITAAL EN FYSIEK EVENWICHT De overheidsmaatregelen tegen COVID-19 optimaliseren digitale relaties om fysiek contact met elkeen te vermijden. Samen met de technologische vooruitgang, voor de relatie tussen bedrijven en klanten tijdens deze crisis, is het essentieel dat ook de postinfrastructuur, treinstations en internationale luchthavens verder uitgebouwd worden. Het is cruciaal het menselijke aspect niet uit het oog te verliezen. In de bedrijfswereld vergt dit een nieuwe personeels- en marketingaanpak als antwoord op de uitdagingen van een maatschappij die een bestaanscrisis kent. Contact en fysieke ontmoetingen worden noodzakelijk. Hoogtechnologische communicatie zal steeds nodig zijn, met de hoogdringende 5G-dekking voor alle ...
Read more

HOMO DIGITALIS: GEEN VOORUITGANG ZONDER VERBEELDING!

HOMO DIGITALIS: GEEN VOORUITGANG ZONDER VERBEELDING! Het nieuwste boek van Thierry Geerts, de Belgische directeur van Google, is voor mij een hoogtepunt. Het handelt opnieuw over dit kleine dorp van bijna 8 miljard inwoners dat de wereldbol is. Want als er één ding is dat digitale technologie in deze crisis heeft gedaan, dan is het wel afstanden verkleinen. Door deze crisis zijn wij ons er meer van bewust geworden dat onze buren aan de andere kant van de wereld bereikbaar zijn, zonder dat wij daarvoor fysiek hoeven te reizen. Dankzij online bijeenkomsten kunnen wij op afstand producten aan hen verkopen ...
Read more

QUO VADIS E-PRIVACY ?

QUO VADIS E-PRIVACY? Les négociations du trilogue sur le règlement relatif à la vie privée dans le secteur des communications électroniques sont une opportunité pour permettre une plus grande cohérence avec le RGPD et les futures règles de l'UE dans le marché unique numérique. Ce 10 février 2021, le Conseil de l'Union européenne a confirmé le mandat de négociation sur le règlement relatif à la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Le premier projet de règlement "Vie privée et communications électroniques" a été publié en janvier 2017 et le Parlement avait approuvé son projet de texte de négociation ...
Read more

QUO VADIS E-PRIVACY?

QUO VADIS E-PRIVACY? De trialoogonderhandelingen over de e-privacyverordening zijn een kans om meer samenhang te creëren tussen de GDPR en de toekomstige EU-regels voor de digitale eengemaakte markt. Op 10 februari 2021 heeft de Raad van de Europese Unie het onderhandelingsmandaat voor de e-privacyverordening bevestigd. Het eerste ontwerp van de e-privacyverordening werd in januari 2017 gepubliceerd, en het Parlement heeft de ontwerponderhandelingstekst ervan in oktober 2017 goedgekeurd. Na bijna vier jaar en acht EU-voorzitterschappen hebben de EU-lidstaten getracht om, naast een onderling compromis ,ook een evenwicht te vinden tussen een sterke bescherming van de persoonlijke levenssfeer van het individu en ...
Read more

LE TEMPS D’UN NOUVEAU MARKETING ARRIVE

La crise COVID-19 a secoué l'économie cette année. Cela s'est accompagné d'une vague de numérisation sans précédent. Il est temps de préparer "la libération de COVID-19". Il s'agit d'aller vite pour lancer une nouvelle économie, avec une nouvelle approche marketing. Avec COVID-19, toutes nos vies sont devenues numériques à la vitesse de l'éclair. Pour communiquer, travailler, faire des achats, apprendre, se divertir et dans le domaine de la santé, nous sommes passés au numérique. Les entreprises ont massivement adopté le travail à domicile, l'éducation est devenue numérique comme par magie, et les patients atteints de coronaropathie communiquent de l'hôpital avec ...
Read more

DE TIJD VOOR NIEUWE MARKETING KOMT ERAAN

De coronacrisis heeft dit jaar de economie op haar grondvesten doen daveren. Dit ging gepaard met een ongeziene digitaliseringsgolf. Het is tijd om “de bevrijding uit COVID-19” voor te bereiden. Het is een kwestie van snel te schakelen om een nieuwe economie op te starten, met een nieuwe marketingbenadering. Met COVID-19 ging heel ons leven razendsnel digitaal Om te communiceren, werken, winkelen, leren, entertainen en in de gezondheidszorg gingen wij digitaal. Bedrijven stapten massaal over op thuiswerken, onderwijs werd als bij toverslag digitaal, en coronapatiënten communiceerden vanuit het ziekenhuis met het thuisfront via tablets. Videobellen gebeurde dit jaar dagelijks. Een ...
Read more

The limits of dematerialization

With government measures to fight the coronavirus, public health leads to optimizing the use of digital technology to avoid physical interactions in all areas of life. While some are delighted with the advancement of technologies during the health crisis, in particular for the relationship of companies with their customers, it is essential to simultaneously develop postal infrastructure as well as international train stations and airports. It is not enough to focus on the digital challenge. It is extremely important to keep an eye on the human. This will require at the corporate level a new approach to people management and ...
Read more

Les limites de la dématérialisation

Avec les mesures gouvernementales pour combattre le coronavirus, les raisons de santé publique conduisent à optimaliser l’usage du numérique pour éviter les interactions physiques dans toutes les strates de la vie. Alors que d’aucuns se réjouissent de la progression des technologies durant la crise sanitaire, notamment pour la relation des entreprises avec leurs clients, il est indispensable de développer en même temps les infrastructures postales ainsi que les gares et aéroports internationaux. Il ne suffit pas de se concentrer sur l'aspect digital. Il est extrêmement important de garder un œil sur l’humain. Ceci demandera au niveau des entreprises une nouvelle ...
Read more

Preferentielijsten voor consumenten: naar meer harmonie

Bedrijven die geadresseerde reclame per post willen versturen, zullen in de toekomst wettelijk verplicht worden de wensen van de burger die deze niet wenst te ontvangen na te trekken en te respecteren.  Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker wil die bedrijven verplichten om een lijst te consulteren, naar analogie met de Bel-Me-Niet-Meer-lijst die ook wettelijk gehandhaafd kan worden. Voor de marketingsector is dit een goed initiatief. De vroegere Robinsonlijst “telefoon” evolueerde intussen naar de Bel-Me-Niet-Meer-lijst, die bestaat sinds 2015. Bedrijven die consumenten willen bellen en informeren over aanbiedingen, moeten die Bel-Me-Niet-Meer-lijst raadplegen. Voor geadresseerde post bestaat de Robinsonlijst "mail". In ...
Read more

5G : ETAT DES LIEUX AVEC LE NOUVEAU GOUVERNEMENT

Six mois de COVID-19 ont résulté en six ans de progrès digital. Le digital est important pour les membres de la BAM qui sont essentiellement des petites et moyennes entreprises et des experts qui utilisent le marketing. Le digital y est devenu la norme. Le Martech appartient de plus en plus au quotidien. Avec le COVID-19 ils ont dû adapter leurs méthodes de travail de façon accélérée avec le digital en ce qui concerne la production, la distribution, la communication et le télétravail. Tout ceci exige une infrastructure de télécommunication rapide, fiable et capable de répondre à une demande de ...
Read more

Chers négociateurs du gouvernement: les priorités technologiques de la Belgique doivent être orientées!

Les retards causés par COVID-19 dans l'octroi de licences pour le spectre 5G creusent le fossé entre les précurseurs et les retardataires du numérique. La Belgique doit maintenant se tenir sérieusement à jour pour rester parmi les précurseurs, demain, dans un monde post-COVID-19, non seulement en tant que client, mais aussi en tant qu'innovateur international et fournisseur de services avec la 5G. La Belgique sera numérique ou ne sera pas. Nos négociateurs gouvernementaux doivent s'en rendre compte. Maintenant. En tant que leader de la révolution numérique, la Belgique doit avoir un Chief Technology Officer. L'actuel Chief Technology Officer des États-Unis, ...
Read more

5G à Bruxelles et en Wallonie : la vitesse est le défi !

Le gouvernement bruxellois déclare dans son accord de gouvernement du 17 juillet 2019 qu'il souhaite contribuer à l'introduction de la 5G dans la capitale et à la mise en œuvre du protocole d'accord entre le gouvernement précédent et les opérateurs télécoms afin de rendre possible le démarrage de la 5G. Ce protocole d'accord prévoit un assouplissement de la norme d'émission à 14,5 V/m (volts par mètre). L'accord de gouvernement wallon, fraîchement sorti, suppose apparemment que les normes existantes seront maintenues. Problématique. Depuis plusieurs années, notre communauté créative et innovante s’est pleinement engagée dans la société numérique avec des technologies de ...
Read more

BAM zet debat over 5G mee op scherp

De invoering van 5G lijkt in ons land nog niet voor morgen. Om de betrokken partijen tot spoed aan te manen, organiseerde BAM samen met Ericsson en Corda Campus een debat. “Als we de groei in datagebruik willen blijven volgen, is 5G een absolute noodzaak.”  “Ceci n’est pas un smartphone”. Het is een opvallende boutade uit het debat dat minister Philippe De Backer (minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post), Remi de Montgolfier (CEO van Ericsson) en Ivan Vandermeersch (Secretaris-Generaal van BAM) op dinsdag 25 augustus hadden. Ze komt uit de mond van Ivan Vandermeersch, die daarmee wil aangeven dat ...
Read more

Moins de distances avec les technologies 5G

L'impact du covid-19 sur notre société se ressent chaque jour plus fort et un nouveau monde s'annonce, avec de nouvelles distances et de nouvelles connections. Jamais auparavant les réseaux de télécommunication n'ont été aussi essentiels pour maintenir le lien là où la distance physique est obligatoire. Pour faire face à la crise actuelle et à venir, les technologies les plus innovantes et les plus performantes sont nécessaires pour sauver des vies et les moyens de vivre. La 5G est actuellement la dernière technologie cellulaire conçue pour augmenter de manière significative la vitesse et la réactivité des réseaux sans fil. La ...
Read more

Cybersecurity and privacy: it takes two to tango !

The related data already collected already constitutes an enormous quantity. It is forecasted that the quantity of data will continue to grow by 40% a year over the coming 10 years, reaching approximately 44000000000000 gigabytes (44 Zettabytes) in 2020 (World Economic Forum). It is IoT which causes the exponential increase. In other words the society is already data driven and we are all digital by default. The marketplace became transatlantic. The marketer sits behind those data and companies of all sizes and from all sectors of the economy are involved to make connected devices cyber secure: manufacturers, service providers, and ...
Read more

COVID-19 : LE CERVEAU EST AU POINT MORT

Au cours de chacune des révolutions industrielles, la Belgique s'est forgé une réputation mondiale d'économie innovante, efficace et attrayante. Cela devrait continuer à être le cas. Joseph Plateau a inventé le phénakistiscope en 1832, qui est à l’origine du cinéma. Zénobe Gramme a lancé l'industrie électrique moderne avec la première dynamo à courant continu. Et Leo Baekeland a fait entrer le 20ème siècle dans l'ère du plastique avec la bakélite, le tout premier plastique entièrement synthétique. Le World Wide Web a été créé par Tim Berners-Lee, qui a inventé le langage HTML, et le Belge Robert Cailliau, a développé le ...
Read more

Covid-19 Het verstand staat stil – Ivan Vandermeersch

In elk van de industriële revoluties heeft België een wereldwijde reputatie opgebouwd als innovatieve, efficiënte en aantrekkelijke economie. Dit moet zo blijven. Joseph Plateau vond in 1832 de fenakistiscoop uit, die aan de basis ligt van de bioscoop. Zénobe Gramme lanceerde met de eerste gelijkstroomdynamo de moderne elektrische industrie. En Leo Baekeland loodste de 20e eeuw het plastic tijdperk in met bakeliet, de allereerste volledig synthetische kunststof. Het ‘World Wide Web’ kwam van Tim Berners-Lee die de HTML-taal uitvond en de Belg Robert Cailliau, die het hypertekstsysteem ontwikkelde. Het Silicon Valley van 1900 was België. Van haar onafhankelijkheid in 1830 ...
Read more

Au cours de chacune des révolutions industrielles, la Belgique s’est forgé une réputation mondiale d’économie innovante, efficace et attrayante. Cela devrait continuer à être le cas.

Joseph Plateau a inventé le phénakistiscope en 1832, qui est à l'origine du cinéma. Zénobe Gramme a lancé l'industrie électrique moderne avec la première dynamo à courant continu. Et Leo Baekeland a fait entrer le 20ème siècle dans l'ère du plastique avec la bakélite, le tout premier plastique entièrement synthétique. Le World Wide Web a été créé par Tim Berners-Lee, qui a inventé le langage HTML, et le Belge Robert Cailliau, a développé le système hypertexte. La Silicon Valley de 1900, c'était la Belgique. De son indépendance en 1830 jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Belgique a été la deuxième ...
Read more

COVID 19 : SÉCURITÉ OU LIBERTÉ ? LA LIBERTÉ ET LA SÉCURITÉ EST LA RÉPONSE !

Traduction article dans Het Volksbelang du 28/5/2020 Au départ, COVID 19 paraissait si loin de nous. En décembre 2019, des symptômes de "pneumonie d'origine inconnue" ont été observés à Wuhan. Avec une presse nationale étroitement contrôlée, les citoyens chinois n'étaient pas informés assez rapidement pour savoir comment se protéger. Parallèlement, les fonctionnaires et les responsables gouvernementaux ont régulièrement présenté des chiffres faux ou excessivement déformés. La transparence et une communication fluide auraient permis de sauver de nombreuses vies. Les mesures ont été prises de manière dictatoriale. Des drones et des robots ont été utilisés pour surveiller les citoyens et appliquer ...
Read more

COVID 19: DOOD GEEN OUDE MENSEN !

Sommigen stelden voor om mensen boven de 65 jaar in lockdown te houden tot de herfst of het voorjaar van volgend jaar. Jongeren zouden eerder kunnen genieten van een versoepeling van de regels. Simpelweg omdat ze meer zullen bijdragen aan de economie. Het is onaanvaardbaar dat alle grondrechten aan de ouderen worden ontnomen. En dit op een moment dat de pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 67 jaar! Vooral als de ouderen de instructies volgen zoals de anderen, kunnen ze leven zoals de anderen. Zij moeten dezelfde rechten kunnen genieten. Er zijn een aantal mensen van 80 jaar, zelfs oudere mensen, die ...
Read more

COVID-19 : BAM DEMANDE UNE RÉVISION DE LA RECOMMANDATION SUR LE MARKETING DIRECT DE L’APD

L'Autorité de protection des données ("APD") a publié le 10 février 2020 sa recommandation sur marketing direct en abordant la relation entre le marketing direct et la protection des données. Cette note a été publiée sans concertation préalable suffisante avec le secteur. Il y a lieu de la revoir. Alors que le monde est toujours confronté au COVID 19, il y a lieu de remettre en question certaines certitudes. Pour les entreprises, à côtés des héros des technologies numériques, de la logistique, il y a aussi les experts en marketing. Après tout, il est essentiel d'atteindre le bon public pour ...
Read more

BAM maakt memorandum op voor de onderhandelaars van de nieuwe regering

Elke vorm van wetgeving met betrekking tot marketing moet de industrie nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden bieden om het consumentencomfort te vergroten via de persoonlijke aanpak van de consument. Om dat ideale kader uit te tekenen, moet de sector als partner met de nieuwe regering samenwerken. Hiernavolgend een greep uit de voorstellen die opgenomen werden in een memorandum bedoeld voor de onderhandelaars van de nieuwe regering. Om ervoor te zorgen dat de familie van overleden en vermiste personen geen reclame meer ontvangt gericht aan het overleden of vermiste familielid wordt aan de regering een wetgevend initiatief gevraagd waardoor de marketingsector een bestand zou ...
Read more

DE GEVAREN VAN EEN BELGISCHE HEROPSTART ZONDER 5G

Media Marketing (MM) 15/4/2020 Stelt u zich even voor hoe het zou zijn in de huidige situatie, maar dan zo’n 20 jaar geleden: noodgedwongen thuis met een Nokia 3310 waarop je maximaal 20 sms’en kon opslaan, en een “gsm”-abonnement met een forfait voor twee gespreksuren. BE.ALERT? Ondenkbaar! Omdat we geconnecteerd zijn, hebben we de crisis live kunnen volgen sinds de uitbraak in Wuhan. Nooit eerder hadden we tijdens een wereldwijde crisis zo’n massa informatie, meteen beschikbaar op onze smartphone en laptop. Net zoals de verpleegkundigen en de eerstelijnsberoepen die onze maatschappij draaiende houden, verdient ook de telecommunicatiesector met zijn leger ...
Read more

LES DANGERS D’UN REDÉMARRAGE BELGE SANS LA 5G

Media Marketing (MM) 15/4/2020 Imaginez-vous cet instant il y a à peu près 20 ans, confinés à la maison avec un Nokia 3310 pouvant enregistrer au maximum 20 SMS, avec des abonnements de « GSM » proposant des forfaits pour deux heures de conversation. BE.ALERT ? Inimaginable ! Connectés, on a pu suivre la crise en direct depuis son développement à Wuhan. Jamais auparavant, lors d’une crise mondiale, nous disposions d’une telle masse d’informations, instantanément avec notre smartphone et PC portable. Comme les infirmières et les métiers de première ligne qui maintiennent le fonctionnement de base de notre société, le ...
Read more

CRISE COVID 19 : PRÉPARONS LE POST COVID

Cette crise ne pouvait tout simplement pas être imaginée. Et le confinement, avec l'implosion de l'économie se passent de façon ordonnée. Une Apocalypse ordonnée ! Maintenant que nous avons été enfermés, nous risquons être divisés sur le moment et la façon d’en sortir. Certaines sorties médiatiques de ce weekend dégagent déjà un parfum de discordance parmi nos responsables politiques. Le choc traumatique porte plus sur la rupture de confiance que sur la contagion elle-même. Il faudra se relever. Le gouvernement belge a les mains libres avec les pouvoirs spéciaux. Mais les experts et les scientifiques tiennent le gouvernail, l'administration exécute. Ce sont ...
Read more

COVID-19-CRISIS: EN WAT NADIEN?

Deze crisis konden we ons simpelweg niet voorstellen. En het huisarrest met bijhorende implosie van de economie verloopt gestructureerd. Een gestructureerde apocalyps! Nu we opgesloten zijn, loeren verdeeldheid over de huidige situatie en de uitweg daaruit om de hoek. Sommige media bespeurden afgelopen weekend al een vleugje onenigheid bij onze politieke leiders. De traumatische schok heeft meer te maken met de vertrouwensbreuk dan met de ziekte zelf. We moeten dan ook opnieuw overeind. De Belgische regering heeft de handen vrij dankzij volmachten. Maar experts en wetenschappers houden het roer in handen, de administratie voert gewoon uit. Het zijn de experts die ...
Read more

‘Nieuwe technologie nodig om toekomstige crisissen te beheren’

Er was een wereld voor het coronavirus, en er komt een wereld na het coronavirus. België heeft drastische maatregelen genomen en de regering heeft haar handen vol. Daarna zal het erop aankomen snel de wereld weer op gang te brengen. Daarom is het belangrijk dat 5G op de radar blijft. Artificiële intelligentie detecteerde het coronavirus al lang voordat de wereldpopulatie echt wist waarover het ging. Op 31 december identificeerde de start-up BlueDot uit Toronto de epidemie in Wuhan, kort nadat de plaatselijke autoriteiten de eerste diagnose hadden gesteld. Het team van BlueDot heeft vrijwel onmiddellijk zijn klanten op de hoogte ...
Read more

IA et 5G indispensables pour combattre d’autres contagions?

Avec le COVID-19, la peur est entrée en phase pandémique. Des décisions sont prises d’autorité. Nos démocraties  Européennes sont amenées à prendre des mesures les plus draconiennes depuis la dernière guerre mondiale menant à  des annulations d’événements et la mise en quarantaine de millions de personnes. On « réquisitionne » également du personnel soignant. La spéculation grandit que les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo pourraient être également annulés. L’intelligence artificielle a détecté le coronavirus bien avant que la population mondiale ne sache vraiment de quoi il s’agissait. Le 31 décembre, BlueDot, une startup basée à Toronto, a identifié l'épidémie à Wuhan, peu ...
Read more

‘Zonder 5G geen vierde industriële revolutie’

Met het nieuwe 5G-netwerk staan we voor een revolutie. Het luidt het einde van de smartphone in. Maar bij gebrek aan een politiek akkoord en een regering ligt de invoering van 5G in ons land stil. De regeringsonderhandelaars moeten dit dossier prioritair behandelen, zegt Ivan Vandermeersch, secretaris-generaal van de BAM (Belgian Association of Marketing) 5G verduizendvoudigt het debiet van het mobiel netwerk in vergelijking met 4G. De voornaamste troef is een verminderde latentietijd, de tijd die het kost voor een geconnecteerde smartphone, tablet of computer om te reageren na een klik. Met 5G zal die latentietijd 1 milliseconde bedragen, 30 ...
Read more

5G : vers la fin de l’ère du smartphone ?

La 5G permettra de multiplier le débit par 1000 par rapport à la 4G. Le principal atout est la réduction du temps de latence, la durée de réaction suite à un clic sur votre smartphone, tablette ou ordinateur connecté. La 5G aura un temps de latence de 1 ms, soit 20 à 30 fois plus performante que la 4G. Comment expliquer dès lors que la 5G pourrait préfigurer la fin du smartphone, aujourd’hui considéré comme la clef pour appartenir à la société numérique ? Si la 5G pourrait être annonciatrice d’une ère post-smartphone, cela ne veut pas dire que nos smartphones ...
Read more

HOORZITTING IN HET FEDERALE PARLEMENT OVER DE 5G

Marketingtechnologie wordt steeds belangrijker met zeer concrete marketingtoepassingen zoals sociale media, mobiele toepassingen, video, personalisatie, cloud, ....De 4P's van marketing kunnen niet langer worden toegepast zonder technologie. De mogelijkheden van 5G moeten worden aangegrepen. Daarom heeft BAM een tournee gemaakt langs de studiediensten van democratische politieke partijen. Ze luisterden. In het Jean Gol-centrum werd mij gevraagd een studie over dit onderwerp te doen. Als secretaris-generaal van BAM vond ik het mijn plicht om dit onderzoek uit te voeren. De veiligheid van de burgers is onder andere een belangrijk punt van zorg dat wordt aangepakt. Ik heb onmiddellijk voorgesteld om een ...
Read more

LE COMBAT DE BAM POUR LA 5G !

La Marketing Technology s'impose de plus en plus avec des applications marketing très concrètes telles que les médias sociaux, les applications mobiles, la vidéo, la personnalisation, le cloud, .... Chaque jour, on peut voir combien les publicités sur les médias mobiles et sociaux sont à la hausse. Les 4P du marketing ne peuvent plus être appliqués sans technologie. Le smartphone n'est plus utilisé pour passer des appels téléphoniques, mais principalement pour accéder à la société numérique via des applications. L'environnement technologique doit être préservé. Les opportunités de la 5G doivent être saisies. Les moteurs de recherche et les programmes sont ...
Read more

Uitrol van het 5G netwerk kan niet wachten op einde lange regeringsonderhandelingen

russel, 5 juli 2019. Eind juni 2018 bereikten het Europees Parlement en de Raad een akkoord over de nieuwe Europese Elektronische Communicatiecode (EECC) om investeringen in hogecapaciteitsnetwerken in de hele EU te stimuleren met de uitrol van 5G-netwerken tegen 2020. De regio’s en de vorige federale regering zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de verdeling van de inkomsten uit de veiling van licenties voor het nieuwe 5G-netwerk. De uitrol van het 5G netwerk kan niet wachten tot het einde van ellenlange regeringsonderhandelingen. Nu moet het gebeuren. De VS en China maar ook bv. Japan, Korea, Singapore ...
Read more

DE ENE ZWARTE ZONDAG, IS DE ANDERE NIET

Deze keer is de nationalistische beerput overgelopen. De stront ligt op de politieke tafel, lekker bruin met een walgelijke geur. Voorspelbaar. De serie De kinderen van de collaboratie en de Pano reportage Schild en Vrienden legden het bloot. Een goed georganiseerde extreemrechtse vleugel is actief bij ons. Een recent onderzoek van de VRT wees uit dat een grote groep Vlamingen, voornamelijk tussen 18 en 23 jaar, een autoritaire leider verkiezen boven een democratisch verkozen politicus. De kinderen van de collaboratie worden geschat op 300.000. Bij Schild en Vrienden steeg na de uitzending het aantal Facebookfans van 12.000 naar 24.000. Laten ...
Read more

De nationalistische beerput is opengetrokken – Ivan Vandermeersch

De serie De kinderen van de collaboratie en de Pano reportage Schild en Vrienden hebben iets heel belangrijk blootgelegd. Er bestaat nog steeds een goed georganiseerde extreemrechtse vleugel in ons land. Daarbij komt het recent onderzoek van de VRT dat een grote groep Vlamingen, voornamelijk tussen 18 en 23 jaar, een autoritaire leider verkiezen boven een democratisch verkozen politicus. We kunnen de schouders ophalen en hierover zwijgen of we kunnen dit fenomeen ernstig nemen en het nader onderzoeken. De kinderen van Belgen die na de Tweede Wereldoorlog verdacht of beschuldigd werden van collaboratie met Nazi-Duitsland getuigden voor de camera. Zij ...
Read more

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: HOW EUROPE IS SHOOTING ITSELF IN THE FOOT WITH THE GDPR.

On 25 April, the Commission communicated that together with the Member States, it was working on a coordinated AI plan, which should be finalized by the end of the year. Its objectives are maximizing the impact of investments at EU and national levels, encouraging cooperation across the EU, exchanging best practices and defining the way forward together, so as to ensure the EU's global competitiveness in AI. Consequently, public and private AI investments in the EU should be increased. Preparations should also be made for the socio-economic changes brought about by AI. And an appropriate ethical and legal framework should ...
Read more

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE: DE PRIVACY VOORBIJ

De blijde intrede van de digitale maatschappij in ons privacy denken geraakt in een hogere versnelling door de IoT ("Internet of Things": Internet der dingen). Zogenaamde ‘slimme objecten’ of ‘slimme technologieën’ verzamelen data en sturen die dit zelfs naar het internet. Alledaagse voorwerpen staan met elkaar in verbinding en kunnen gegevens uitwisselen. Quo vadis Privacy, en gegevensbeschemingsautoriteit ? Tegen de stroom inroeien heeft geen zin. De zelfrijdende wagens zijn in testfase. Huisautomatisatie kent al verschillende adaptieve toepassingen betreffende verwarming, verlichting waar alles wordt geoptimaliseerd via gegevens die opgenomen worden door sensoren en naar het internet gestuurd worden en die met ...
Read more

BAM LOBBY News: GDPR, Promenade à travers le paysage auto-réglementaire

Le GDPR prévoit l’approbation des codes de conduite («codes») et l’accréditation des certifications, afin d’aider les responsables du traitement (« data controller ») et les utilisateurs de données (data processor ) à démontrer leur conformité au GDPR et aux meilleures pratiques. Nous n’y couperons pas. Pas à pas et à partir de janvier 2019, Il appartient à BAM de trouver le bon chemin pour l'industrie. Une chose est sûre: si nous nous n’occupons pas de cela, les autorités s’occuperont de nous. Les associations et les organes représentatifs peuvent préparer des codes pour approbation par une autorité de protection de données ou, lorsque ...
Read more

Aylans geheim – Els Ampe

Je zult het maar meemaken. Je gaat eventjes uit sympathie naar een boekvoorstelling van Els Ampe en na een paar bubbles neem je haar boek mee naar huis en beslis je, uit beleefdheid of vriendelijkheid, wat u ook moge verkiezen, van die toch maar te lezen. Tussen twee momenten door lees je dan een aantal passages. Niet slecht is het gevoel alvorens je het drukke leven terug induikt. En dan komt de slapeloze nacht. Na mij een paar keer mij in mijn bed omgedraaid te hebben, beslis ik nog een deel ervan te lezen en zet ik mij in een ...
Read more

Politieke communicatie Gent: Politiek fatsoen, daar gaat het om.

Het escaleerde snel met Daniël Termont verleden week. Raar vanuit communicatief oogpunt. Met een aantal getrouwen deed Mathias De Clercq de ronde van Gent en dit werd , de liberale traditie respecterend, afgesloten met een hapje en een drankje waarop Mathias De Clercq aankondigde dat hij voor het burgemeesterschap ging. Wat kan je anders verwachten van iemand die jarenlang eerste schepen geweest is? Een daarenboven zal hij hiervoor het Vlaams parlement verlaten. Netjes toch? En plots slaan de stoppen door bij het SPA- groen kartel. John Crombez, Freya Van den Bossche en anderen spelen regerecht op de man in de ...
Read more

MEANINGFUL COOKIES

“Meaningful” is key in the mission statement of BAM ( www.marketing.be ) At a point in time where data-driven cars are starting to be powered by electricity, cookies are a serious catalyst of the new digital economy. There is no way around them in the new economy. They are essential for the Internet. Without them, webpages in general would be less useful and interactive. Online purchases from the comfort of your sofa or bed would be impossible. Cookies are small text files stored in your browser directory or data folder, keeping you logged in as a user while browsing different ...
Read more

BAM: united we stand, divided we fall

Thursday, 14th September we celebrate the merge between IAB Belgium, BDMA and STIMA. A successful professional lifecycle contains always transitions between death and birth for higher purposes. BAM is the new opportunity for the industry to meet the concerns of our privileged partner, the consumer, or better said the individual. We are all evolving as an interface between a network of devices. Today we are all digital by default from morning to evening, in our daily customer journey. Yes, dear reader, according to research 70 % of you are already reading and sending emails, sms’s, watsapps before brushing your teeth ...
Read more

Cybersecurity and privacy: it takes two to tango !

Within the EU alone, the number of connected devices is estimated to increase from approximately 1.8 million in 2013 to almost 6 billion in 2020. (IDC and TXT Solutions (2014), SMART 2013/0037 Cloud and IoT combination, study for the European Commission.) The related data already collected already constitutes an enormous quantity. It is forecasted that the quantity of data will continue to grow by 40% a year over the coming 10 years, reaching approximately 44000000000000 gigabytes (44 Zettabytes) in 2020 (World Economic Forum). It is IoT which causes the exponential increase. In other words the society is already data driven ...
Read more

De BREXIT: EXIT PRIVACY?

We bevinden ons momenteel in periode van overgang naar de uitvoering van de Europese verordening rond gegevensbescherming (General Data Protection Regulation – GDPR), die in 2018 van kracht wordt. Het is zeer waarschijnlijk dat als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt, het dat pas daarna zal doen. Laten we daarom even bekijken wat er in die context zou kunnen gebeuren met de GDPR. Het gaat namelijk om een verordening, een tekst die onverkort van toepassing zal zijn in de lidstaten, ook al krijgen de lidstaten enige speelruimte op wetgevend gebied. Het toepassingsgebied van de GDPR omvat de gegevens die ...
Read more

PRIVACY: THE TRUMP BULL IN THE CHINA SHOP

By Ivan Vandermeersch Secretary General BDMA “I wish I had that power,” Trump stated about the hacked e-mails of the Democratic National Committee. “Man, that would be power.” He supports legislation allowing the NSA to hold bulk meta data, with a court "which is available any time on any day … to issue individual rulings on when this metadata can be accessed". Everything is currently established by executive order, and not in legislation, giving Trump substantial freedom. It is hard to say how much transparency he will allow, unless someone like Snowden is prepared to break through the silence. During ...
Read more

#Brexit: there is something rotten in this world

The positive power of cooperation is much stronger than the negative spiral of fragmentation. However they made their choice. We have to go forward with all those who do believe in Europe. It is unfortunate that the British do not want it, but now Europeans have the duty to make a success from Europe. More than ever: “united we stand divided we fall” Challenges and problems are internationally today. They transcend the boundaries of a single country. Collaboration ensures peace and progress. After World War II we created a unique project. Today it is at risk. At the same time ...
Read more

From Berlin to Brussels, from reason to madness

On 11 May I got the 6h28 train to Brussels national airport to catch my 9h45 Berlin airplane to attend the FEDMA ( www.FEDMA.org ) and GDMA http://globaldma.com/ meetings. My feeling goes to the blood and tears of the 22nd March. We had the attacks by the small idiots from Molenbeek and other locations. And air traffic controllers and luggage carriers went, a few weeks later, on strike with no respect for the victims of 22 March… Arriving at the airport railway station I follow the instructions of administrative and military people guiding us through the access roads of the ...
Read more

Oproep aan mijn VUB vrienden

Ivan Vandermeersch, Secretaris Generaal BDMA Inspraak aan de VUB is moet je een kans geven. En aan de democratie moet je deelnemen. Ook vraag ik u om een stem op Caroline Pauwels uit te brengen. Zij is de geknipte persoon om de VUB te leiden de komende jaren. Je vindt haar programma op http://www.carolinepauwels.be/ en je kan haar bereiken op cpauwels@vub.ac.be Caroline Pauwels waardeer ik een ruim aantal jaren. Caroline heb ik leren kennen in mijn hoedanigheid als vertegenwoordiger van de direct marketing industrie. De eerste woorden die opborrelen als men over Caroline spreekt zijn energie, enthousiasme en gedrevenheid. Een ...
Read more

Lettre de Bruxelles à mes amis Parisiens : il y a lieu de ne pas s’endormir mais de rêver

Par Ivan Vandermeersch Vendredi je me suis à nouveau rendu à Paris. Cette fois-ci après les attentats à Bruxelles. Est-ce que la vie reprend comme avant ? Pas vraiment. On se résigne. Il y a des arrestations qui se sont opérées. On reste tendu. Il faut bien le dire, lorsqu’on prend les transports on stresse quelque peu. On se dit : cela pourrait recommencer. La quiétude de l’esprit et la liberté est atteinte. Et pourtant, il ne faut pas s’endormir et quand même continuer à rêver. Le terrorisme, tel qu’on le connaît maintenant aussi en Belgique, est en quelque sorte ...
Read more

Terrorism in Belgium, from TV fiction to common daily reality

By Ivan Vandermeersch responding to international connections on the question: ”you are ok? “ It just happened on 22 March. Beginning of this week. I am sitting at my desk at home before my PC. Shit, I didn’t respond to Livia. I pour myself a cup of tea in. Just if this would give me some inspiration. And suddenly the breaking news came in. I turn the television set on and call my wife. The one I’m sharing joy and tears with since more than 30 years. Stunning. People are running away from Brussels airport. The first assessment is 10 ...
Read more

Paris s’éveille!

Hier vers 5 heures je me réveillai. Paris est au programme du jour. Cécile DELETTRÉ International coordinator French Marketers m’avait invité à la première présentation d’une étude mondiale sur le Marketing Direct. La chanson de Jacques Dutronc me trotte dans la tête. Le 13 novembre Paris est devenu le monde et le monde notre village. Dans l’horreur tout devient proche. Depuis le lit matinal avec le smartphone ou tablette à portée de main, l’évènement pince notre cœur d’heure en heure. Le 14 novembre je m’inscris à l’évènement. Parce que la vie continue. Parce que la vie doit continuer. Parce que ...
Read more

Brussels: no traffic jams, the stress is different.

The streets are empty in Uccle. Our parents or grandparents experienced it in WWII. Having enemies next-door. The fear is the same. All over the place. The attacker is different. It is a terrorist group and not a state. In WW II you could locate soldiers. We are now only faced with hidden assassins. Population is hiding themselves for attacks. We lost our liberty. Today similar ingredients are present for an explosive cocktail. Nationalism ,xenophobes, racists, Jew and Arab haters. And we all know how this ended. And now 70 years peace is at stake. Peace that was achieved by ...
Read more

Facebook: The fall of Icarus?

By Ivan Vandermeersch, General Secretary of the BDMA (Belgian Direct Marketing Association) Dear Mr. Zuckerberg, California. You created it with your Harvard College roommates and fellow students. It was gradually joined by students at various other universities and high-school students. Since 2006, anyone can register on Facebook depending on local law. Nowadays almost every citizen using a computing device is a “Facebooker”. Let me go back to the old days. In Greek mythology, Icarus is the son of Daedalus. With his father he attempts to escape from Crete by means of wings constructed from feathers and wax. Icarus's father asks ...
Read more

Data est digital et digital est data. Le chaînon manquant dans « la maladie de l’Europe » de Guy Verhofstadt

Par Ivan Vandermeersch, Secrétaire général BDMA Cher Monsieur Verhofstadt, Cher Guy, Il faut bien le dire, la salle Henri Lebœuf était comble aux Bozar et comme toujours tu passionnais ton audience. Avec ferveur et assertif comme toujours. Le visionnaire des grands jours. Quelque part tu as décidé que l’Europe doit changer et va changer. Ce n’est pas la première fois dans ta vie que tu te mets à abattre des murs avec tes poings nus. Puis vint la cession de signatures. Et bon, soit, à un moment où la file n’est pas encore trop longue je fais signer mon exemplaire ...
Read more

Data is digitaal en digitaal is data. De missing link in de “De ziekte van Europa” van Guy Verhofstadt

Door Ivan Vandermeersch, Secretaris-generaal BDMA Mijnheer Verhofstadt, Beste Guy, Het moet gezegd, de Henri Le Boeufzaal in Bozar zat afgeladen vol, en zoals steeds hing het publiek aan je lippen. Bruisend en assertief zoals altijd. De blik op een grootse toekomst. Ergens heb je beslist dat Europa moet veranderen en zal veranderen. Het is niet de eerste keer in je leven dat je muren sloopt met je blote vuisten. Daarna was het tijd voor handtekeningen. Op een moment dat de rij nog niet te lang is, laat ik mijn exemplaar tekenen. Onze relatie indachtig – al 40 jaar zweeft die ...
Read more